Voce Chiara

KOM NAAR ONZE WORKSHOP!

‘Samen zingen, daar zit muziek in’ Een psychologische ‘triller’ over een Haags vogeltje dat altijd alleen zong… Ledenwerfcampagne voorjaar 2017

Voce Chiara (met heldere stem) bestaat als zodanig nog maar kort, maar zij maakt al meer dan vijftig jaar deel uit van de geschiedenis van Den Haag. Het vrouwenensemble is namelijk een ‘kleinkind’ van het Haags jeugdkoor, dat onder leiding stond van Marius Borstlap. Toen hij in 1992 het directiestokje overdroeg aan Petra Oudshoorn, veranderde de koornaam in Pro Cantare.
Ook aan deze periode kwam een eind. Na 24 jaar, in 2016, nam Petra afscheid van het koor. De groep vrouwen die op dat moment lid was, nam het besluit om met elkaar door te zingen en zocht met succes een nieuwe dirigent.

Nu zingen wij met groot plezier als Voce Chiara onder de bezielende leiding van Joke Geraets. Ons niveau is nog steeds hoog en we vallen op door onze heldere, lichte klank. Joke besteedt veel aandacht aan muzikaliteit en zuiverheid. Zij schept een veilige leeromgeving, waarin we ook individueel mooi kunnen groeien.
Meestal zingen wij a capella. Ons repertoire strekt zich uit van de middeleeuwen tot hedendaagse composities. Zowel wereldlijke als geestelijke muziek is vertegenwoordigd en in onze stapel liggen tal van minder bekende werken.
Joke daagt ons uit om weer nieuwe wegen te ontdekken.

Wij zingen in verzorgingstehuizen en geven jaarlijks een eigen concert. Daarnaast nemen we deel aan bijzondere evenementen zoals festivals.

Repetities

De meeste koren van hoger niveau verwachten nogal wat thuisstudie van hun leden. Daarin onderscheiden wij ons, wij houden de hoeveelheid huiswerk beperkt.

Wij repeteren op maandagavond van 19.45-21.45 uur in de Prof. Mr. A. Anemaschool, Eindstede 4 in Den Haag.

Nieuwe leden

Op het moment hebben wij plaats voor alle vrouwenstemmen, dus als ons ensemble jou iets lijkt: we verwelkomen je graag bij een repetitie-avond.
Enige zang-/koorervaring is gewenst.

Je kunt ook met ons kennismaken tijdens onze WORKSHOP van 10 juni a.s.