Sinds 1983 draagt het koor de naam Pro Cantare. Wij ervaren dat de ledenaanwas al een tijdje stagneert en het ledenaantal terugloopt. Als dit zich voortzet zal het karakter van het koor dermate veranderen dat onverhoopt het besluit is genomen dat Pro Cantare in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan.