Nieuwe leden in alle stemgroepen van harte welkom!

Voce Chiara is verdeeld over vier stempartijen en we kunnen in alle partijen nieuwe leden gebruiken!

Wij zingen met groot plezier onder de bezielende leiding van Joke Geraets. Ons niveau is hoog en we vallen op door onze heldere lichte klank. Joke besteedt veel aandacht aan muzikaliteit en zuiverheid. Zij creëert een veilige leeromgeving, waarin je ook individueel mooi kunt groeien.

De meeste koren van hoger niveau verwachten nogal wat thuisstudie van hun leden. Daarin onderscheiden wij ons, wij houden de hoeveelheid huiswerk beperkt.

Wij repeteren op maandagavond van 19.45-21.45 uur in de Prof. Mr. A. Anemaschool, Eindstede 4 in Den Haag.

Op het moment hebben wij plaats voor alle vrouwenstemmen, dus spreekt dit je aan: we verwelkomen je graag bij een (Open) repetitie-avond.
Enige zang-/koorervaring is gewenst.

Volg ook ons vervolgverhaal op Facebook! Samen zingen, daar zit muziek in, een psychologische ‘triller’ over een Haags vogeltje dat altijd alleen zong…..